ზურა ბერიკაშვილი გერმანიაში გადაიყვანეს – ტვინ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბა აქვს, ხე­ლოვ­ნურ კო­მა­შია ისევ, რამ­დენ­ჯერ­მე მოხ­სნეს, მაგ­რამ ვერ იღე­ბენ ჯერ სა­თა­ნა­დო შე­დეგს…”

მალე ერთი თვე გახ­დე­ბა, რაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ზურა ბე­რი­კაშ­ვი­ლის გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბას გულ­შე­მატ­კივ­რობს. ცნო­ბილ მსა­ხი­ობს მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მა შე­ექ­მნა – მას გული გა­უ­ჩერ­და.

ქარ­თვე­ლი ექი­მე­ბი პა­ცი­ენტს ყუ­რა­დღე­ბას არ აკ­ლებ­დნენ, თუმ­ცა მსა­ხი­ო­ბის გა­დაყ­ვა­ნა უცხო­ეთ­ში მა­ინც აუ­ცი­ლე­ბე­ლი გახ­და. ის უკვე ერთი კვი­რაა, რაც გერ­მა­ნი­ა­ში, ერთ-ერთ კლი­ნი­კა­ში იმ­ყო­ფე­ბა, სა­დაც მისი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას.

„ზურა გერ­მა­ნი­ა­შია. ამ წუ­თის­თვის ისე­თი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე არა­ფე­რია. მისი იქ გა­დაყ­ვა­ნა უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოდ მო­ხერ­ხდა. ჯერ­ჯე­რო­ბით კი­დევ გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის პრო­ცეს­შია. და­ნარ­ჩე­ნი, რაც აქაც ვი­ცო­დით, ტვინ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბა აქვს მი­ღე­ბუ­ლი. მიმ­დი­ნა­რე­ობს რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია, რომ რა­მე­ნა­ი­რად უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­ფიქ­სირ­დეს. სხვა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სათ­ქმე­ლი არა­ფე­რია. იმ­ყო­ფე­ბა ისევ ხე­ლოვ­ნურ კო­მა­ში.

რამ­დენ­ჯერ­მე მოხ­სნეს, მაგ­რამ მა­ინც ვერ იღე­ბენ ჯერ სა­თა­ნა­დო შე­დეგს და თან ცდი­ლო­ბენ, რომ ზედ­მე­ტი დატ­ვირ­თვა არ მი­ი­ღოს. გერ­მა­ნი­ი­დან ამ ეტაპ­ზე მხო­ლოდ ეს ინ­ფორ­მა­ცია გვაქვს” – აღ­ნიშ­ნაზურა ბე­რი­კაშ­ვი­ლის სი­ძემ ნიკო ნა­ნი­კაშ­ვილმა.

წყარო: ambebi.ge