გათხოვების ლოცვა – წმინდა მღვდელმთავარ ნიკოლოზის

ლოცვა ამოღებულია წმიდა წიგნიდან – ავგაროზი და ლოცვანი (სრული კრებული)

“კანოდად სარწმუნოებისა და ხატად სიმშვიდისა და მოძღურად მარხვსა გყო შენ ქრისტემან სამწყოისა ჭეშმარიტებით, ამისთვისა მოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე, წმიდაო დიდო მღუდელმთავარო ნიკოლოზ, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

მირონით გადმო წმინდაო მსხვერპლის შემწირველად გამოსჩნდი, რამეთუ შენ ქრისტეს სახიერებაი აღარსრულე და დასდევ სული შენი ერისა მისთვის შენისა, და იხსნენ უბრალონი სიკუდილისაგან, ამისთვისცა წმიდა იქმენ შენ, დიდი მესაიდუმლე მადლისა ღმრთისა.”

წაიკითხეთ ეს ლოცვა ყოველდღე და იცხოვრეთ ქრისტიანული პრინციპებით. გახსოვდეთ ღმერთი ყველაფერს ხედავს და სულ ჩვენს გვერდით არის.

დიდება უფალს, ამინ!