ამოცანა გენიოსებისთვის

 

ეს ნახატი ჩვეულებრივი რიცხვობრივი ამოცანა არ არის, ის წარმოადგენს ავტომობილის სიჩქარეთა გადაცემის კოლოფს. ამიტომ ცარიელ უჯრაში უნდა იყოს ასო R.